Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Eredmények

Tartalom

 1. Hó-rukk - 1
 2. Hálás vagyok és boldog
 3. Új önkormányzati otthon
 4. Tette a dolgát és lett... 
 5. "El kellene mennem tanulni: szakmát szerezni..."
 6. Kereső Jánosné
 7. Szeréna reménységes története
 8.  
 9.  
 10.  

 

Ami nélkül NINCS dobogó

A siker, a dobogós helyezés minden esetben több szereplőn múlik. A jó tréner elengedhetetlen, és hozzávalóként kell még a küzdeni, fejlődni akaró kliens. Ez motivációs felkészítést igényel. Szükség van jó példákra, mintákra, követhető utakra. Ezután válik láthatóvá, hogy a szociális munka eszközei kiegészítve mentálhigiénés, pszichológiai és lelki támogatással, elegendő kiegészítő erőforrást adnak-e lakónknak az eredményes továbblépéshez.. És itt nem csupán a támogatandó szülő a kérdés, hanem az a gyermek vagy gyermekek, akik tőle függnek.

Dobogós fejlődési lehetőségek

 • Önismeret, erősségek, fejlesztendő területek
 • Önbecsülés, életszeretet
 • Önuralom (nemet és igent mondás)
 • Embertisztelet, értékek ismerete, megbecsülése
 • Céltudatosság, célképzés, akaraterő
 • Segítségkérés, együttműködés, bizalom, hit
 • Egészséges kapcsolatteremtés, asszertivitás
 • Munkaszeretet, szorgalom, megbízhatóság
 • Munkakeresés és munkavállalás, kitartás
 • Szellemi képességfejlődés, tréningezés
 • Ügyintézés, érdekérvényesítés
 • Gyermekszeretet
 • Gyermekellátás
 • Gyermeknevelés
 • Pénzkezelés, takarékosság
 • Főzés, konyhavezetés, házvezetés
 • Tisztaság, higiénia, rendszeretet
 • Időkeret-tartás, pontosság
 • Önellátási, konyhakert,  állattartás, fatüzelés...

Vissza a tartalomhoz

 

Előgondozástól a társadalmi reintegrációig

Intézményünk alapvetően gyermekjóléti szolgálat által delegált családok részére nyújt segítséget, továbbá a kiléptetésben elsődleges célunk olyan új vagy megújított  életkörnyezethez segítés, ahol lényegesen kisebb eséllyel alakulhatnak ki gyermekveszélyeztetési körülmények. A családok nagy részének szinte most kel megtanulni élni. Történeteink eredményes családba visszagondozásról, új lakó- és életkörnyezethez segítésről, munkaszerzésről és munkahely megtartásról, szellemi képességfejlődésről vagy éppen az áldozatszerepből való megerősödésről szólnak.

Ritka esetben veszünk föl más átmeneti otthonból családot, hiszen azt feltételezzük, hogy volt már lehetősége olyan segítségben részesülni, amivel élve ismét önállósulhatott. Volt rá példa, hogy adtak át más otthonok rövidebb befogadás után nehéznek vélt klienseket, hogy nálunk majd biztosan eredményesebb lesz a gondozása.

A befogadás után "együtt lakva" viszonylag 2-4 hét alatt mélyebben megismerhető a befogadott család működése, és a delegált krízis-okok mögül felszínre kerülnek azok a személyiséghiányosságok is, amelyek hozzájárulnak a család gyermekveszélyeztető működéséhez.

Itt újabb döntések segítik a fejlődést, de ezt már nem mindenki akarja. Akik úgy döntenek a befogadás után nem sokkal, hogy szeretnének személyiségükben alkalmasabbá válni a szülői feladatokra, életük önálló kormányozására, azok figyelmesek, együttműködők, és esélyesek is arra, hogy az ellátórendszer munkája eredményeit megmutassák személyes életükben és családjuk fejlődésében. Erről azonban inkább a történetek szóljanak, ne a szakmai elmélet.

Vissza a tartalomhoz

 

Hó-rukk... 1.

2011 - egyik első fecskénk - Erzsike négy gyermekével (3-9 évesek) érkezett otthonunkba súlyosan bántalmazott környezetből. Hét hónapos gondozás után döntött úgy, hogy hisz volt élettársának és visszamegy - kedves kollégáknak eddig ismerős a történet. Ráadásul intézményünk szigorú szakmai programja sem kedvezett bentlakása kényelmes megélésének. Tehát úgymond hazaköltözött. Három hónap múlva egyik szerda este fél 11-kor a rendőrség hívja az intézményvezetőt, hogy menni kellene értük, mert hozzánk szeretne a család visszakerülni. Az is óriási probléma, hogy az anya is csúnyán összeverve,  gyerekek meg nagyon félnek. Éppen volt szabad szobánk, de várólista lévén nem feltétlenül őket vesszük föl - krízishelyzetük ellenére sem. Főként nem este 11 órakor fogunk értük menni, mivel kértük az anyát többször is, hogy ne oda költözzön vissza, hanem keressünk más megoldást.

Mitől lesz dobogós a történet? A második esélytől. Másnap úgy döntöttünk, hogy visszavesszük őket. Orvosi látlelet, rendőrségi feljelentés, új kilépési környezet előkészítése. Az anya sokkal együttműködőbb volt, mint az első felvétel idején. Eldöntötte, hogy nem kíván továbbra is áldozatszerepben maradni. További öt hónapos gondozás után sikerült új rokoni kapcsolatokat feltérképezni. Ideiglenes kilépővel karácsonyozni ment Erzsike, majd az új kapcsolataira építve, a családsegítővel és polgármesterrel egyeztetve sikerült kiléptetni erre a településre úgy, hogy már harmadik éve fejlődésben és lényegesen jobb mentális körülmények között él az anya négy gyermekével.

Hó-rukk, ha nem megy elsőre, hátha megy másodikra, ennyi kockázatot még megér. És ahhoz meg kell tapasztalni intézményünk keményebb szeretet értékeit, hogy első befogadása után visszaesve belássa kliensünk: a szigorúsággal jót akartunk neki, érdemes kipróbálni bennünket újra. Érdemes lesz megbecsülnie magát és tanácsainkat. Az azonban kérdés marad, hogy az intézménynél tanultak mennyire hagynak mély nyomot klienseinkben, elegendő-e a teljes pozitív változás életben maradásához, fejlődéséhez? Nincs garancia. (Bánhidi Tibor ig.)

Vissza a tartalomhoz

 

"Hálás vagyok és boldog"

A László család három gyermekkel 2014. 06. 30-tól 2014. 11. hó 6-ig kapott ellátást a Reménység Családok Átmeneti Otthonában. Gyermekkorában mindkét szülőt alapvetően nagymamája nevelte, így ők maguk nem sok képet és mintát kaptak a szülői szeretetről, törődésről. Kevés családi, rokoni kapcsolatra számíthattak igazán, életvezetési nehézségeik miatt két anyaotthonban is megfordultak korábban. Bizalmuk az emberekben és az emberi kapcsolatok erejében, értelmében többször megingott.

A család tagjai az együttműködőbb kliensek közé tartoztak, de míg munkahelyet könnyebben talált László apuka, annál hosszabb időbe és nagyobb erőfeszítésbe került, mire intézményi összefogással albérletet találtunk Kaposvár közelében. Közben többször erőt vett a László páron a türelmetlenség, reményvesztettség állapota, az anyaotthon működésének kisebb-nagyobb mérvű bírálata is fel-felütötte fejét részükről.

Itt tartózkodásuk idején a szülők lassanként ráébredtek arra, hogy stábunktól valódi segítséget kaphatnak, amelynek módját legjobb szakmai és emberi tudásunk alapján döntjük el. Egyik kollégánk önéletrajzírásban, a másik az emberi kapcsolatok kiépítésének módjában, a harmadik a konfliktuskezelésben nyújtott közvetett, de aktív segítséget. Kezükbe adtuk a telefont, hogy önállóan intézhessék ügyeiket a hivatalokkal, orvossal, munkahellyel, a leendő főbérlővel. Naponként beadandó naplójukban egyre szaporodtak a hálás bejegyzések, miközben egyre több "énerőt" gyűjtöttek, és megtaláltuk kiköltözésükhöz a legjobb megoldást.

Búcsúzó bejegyzéseikben többek között a következő értékes mondatokat olvashattuk:

„Önök előtt mindig nyitva lesz az ajtóm! Sok szeretettel és tisztelettel várjuk Magukat!” (Lászlóné)

„Hálás vagyok, és boldog” – írta László József.

Beállítódásuk e pozitív fordulata nagy eredmény, mert a hála „megtanulásának” készsége a boldogulás, és ugyanabból a tőből eredeztetve a boldogság alapja is egyben. (B. Koppány Boglárka, csg.)

Vissza a tartalomhoz

 

Új önkormányzati otthon

A férj agresszív magatartása, és költekező életmódja miatt Anita már több alkalommal elköltözött, és reménye az életük változására már elapadt. Az anya sokáig palástolni igyekezett a problémákat, de végül belátta, hogy segítség nélkül nem tud a problémákon változtatni. Az apa, veszélyeztető magatartása mellett a gyermekek védelme és biztonsága nem garantálható.

2013 szeptemberében vettük várólistára az (*) alapszolgáltatási központ ajánlásával érkező három gyermekes (két óvodás kislány és egy másfél éves kisfiú) édesanyát intézményünknél. Október 13-án tudott beköltözni az otthonba. Anita csendes, visszahúzódó, konfliktuskerülő hölgy. Gyűjtögette a feszültséget, és a problémakezelés helyett, gyakran, az elvágyódás és menekülés irányába gondolkodott.

Nehéz volt a stábunknak visszahúzódó személyiségének beillesztése a dominánsabb lakóközösségbe. Az esti leadandó naplójában ezt többször is jelezte, és sokszor volt irodánkon. Személyes, segítő beszélgetésekben is folyamatosan bátorítottuk, hogy próbálja meg felvállalni a konfliktusokat. Hetesi feladattal is megbíztuk, amit eleinte nehezen, később egyre ügyesebben végzett el. A házfőnöki szerep, a lakók irányítása számára teljesen új szerep volt, ami sokat jelentett neki. Nevelési tanácsokkal láttuk el, hogyan lehet következetesebb.

Felvettük a kapcsolatot a Magyar Államkincstárral, a Bírósággal. Közben tudomásukra jutott egy lehetőség Otthona közeli Községben, ahol házat kapott volna azzal a feltétellel, hogy gazdálkodik. (szükség volt a faluban is a kisgyermekes családokra.) Telefonon tartottuk a kapcsolatot az Önkormányzattal, polgármesterrel, hogy pontos információt tudjuk neki adni erről a lehetőségről is.

Telefonos segítséget nyújtottunk, hogy testvéreivel fel tudja venni a kapcsolatot. Ekkor tudomására jutott, hogy meghalt az édesanyja, a temetésre ideiglenes eltávozással haza utazott. Tartott a hosszú, ismeretlen úttól. Menetrenddel, térképpel ellátva indult útnak. Testvére biztatására eldöntötte, hogy a szülői házba költözik – itt nem zaklatja volt férje. Az Önkormányzattól kértünk erre az ingatlanra környezettanulmányt, majd a pozitív visszajelzés után 2014 áprilisában 196 gondozási nap (hat és fél hónap) után oda költözött.

Később felbátorodva élt az általunk javasolt lehetőséggel. Elfogadta gazdálkodás fejében az önkormányzat által ajánlott lehetőséget. A férje is segítséget kapott a változáshoz, rendezték egymással a kapcsolatot, csatlakozott családjához új otthonukban. Azóta is a településen élnek, dolgoznak, még egy gyermekük született. (Pintér Róbertné, csg.)

Vissza a tartalomhoz

 

Tette  dolgát, és lett...

A siófoki Jezsuita egyház szolgálatában tevékenykedő nővérek találtak rá Erikára, aki egy cigánytelepen anyósával élt egy füstös, fűtetlen lakásban. Férje már magára hagyta néhány hónapja. Edike 2 éves , Tamara meg pici baba volt. A nővérek hangja, sürgető, segítséget kérő és áldozatkész volt. Hozzák az anyát és a gyermekeket, csak biztosítsunk elhelyezést, de azonnal.

Igen válaszunk után hamarosan érkeztek Erikáékkal és kevéske holmijukkal a nővérek.

Az anya fázva, csont soványan terelgette gyermekeit. Hálás volt a meleg szobáért, a fekhelyért és, hogy végre át tudta mosni a füsttől átitatott ruhákat. szinte két napig mosott.  Szégyellte a szobában terjengő füst szagot.

Egy nagy gyermek Budapesten élt Erikától elvált férjével. Gyakran érdeklődött, néha látogatni is eljött a kis családot. Az anyának második házasságából született a két kicsi.

A gyerekek ragaszkodtak egymáshoz, az anya is szükségét érezte, hogy 14 éves gimis leánya mellette nőjön fel. Így aztán gondolt egyet és felvételét kérte a baptista egyház által fenntartott ottani anyaotthonba, amiben támogattuk. A volt férj együttműködése révén Erikáék kikerültek csaknem egy év után egy Leányka utcai társasházba. Erika a saját kis családja ellátása mellett, segítségét és gondos kezelését nyújtotta egy idős, rászoruló asszonynak. Közben Tamara is óvodás lett, Edike pedig iskolás.

Erika mindent vállalt: szórólapozott, takarított és ápolta a nehezen járni tudó nénit, aki méltónak tartotta, hogy Erika saját lakáshoz jusson. Még halála előtt úgy rendelkezett, hogy a kis másfél szobás lakás legyen Erikáé. Álma megvalósult: hisz annyiszor elhangzott a szájából: én addig nem nyugszom, ameddig nem lesz biztos fedél a gyermekeimnek! Bízott, akarta, hitte, tette a dolgát és lett!! (Bajkó Lászlóné, csg.)

Vissza a tartalomhoz

 

"El kellene mennem tanulni: szakmát szerezni..."

Sz. Judit vagyok, 23 éves, két kisgyermek édesanyja. Nehéz körülményekből származó második gyermek vagyok, akinek hamar felnőtté kellett válnia. Szüleim alkoholisták voltak, és nagyon szegények. 12 éves koromban bekerültem állami gondozásba, ami életem egyik jelentős szakaszának bizonyult. Az intézetben eltöltött idő alatt sokat fejlődtem, tanultam: kultúrát, a társadalmi elvárásoknak megfelelő szokásokat, a tanulás értékét. 16 évesen elveszítettem apukámat.

Nem sokkal később közelebbről is megismertem első férjemet, akivel együtt nevelkedtem az intézetben. 17 éves koromban terhes lettem, ezért otthagytam az iskolát, és hamar férjhez mentem. A házasságom nem alakult fényesen, a férjem megcsalt, bántalmazott, drogozott, és terrorban tartotta az egész családot. Az utolsó bántalmazást követően kértem elhelyezésemet, családsegítő beavatkozásával, egy távoli anyaotthonba.

Az anyaotthonban együttműködéssel, lelki támogatással és munkalehetőséggel hamar talpra álltam. Nyáron hazamentem látogatóba a családomhoz, összejöttem a volt barátommal, akivel közösen érkeztünk vissza. A kislányomat elfogadta, kiköltöztünk albérletbe, és elhelyezkedett dolgozni egy közeli céghez. Idővel úgy gondoltuk, közelebb szeretnénk lenni a rokonokhoz, családtagokhoz, és visszaköltözünk Szolnok megyébe.

Hamarosan rá kellett döbbenünk, hogy mégiscsak Nágocson van a mi helyünk, és itt szeretnénk letelepedni. Átmeneti időre visszakerültünk a Családok átmeneti otthonába. A kapcsolatunkból házasság lett, az igazgató és helyettese lettek a tanúink. A későbbiek folyamán született egy közös fiunk. A közös gyermek, mikor betöltötte az 1. életévét, úgy gondoltuk, el kellene mennem tanulni: szakmát szerezni. A munkaügyin keresztül megszereztem a gyermek- és ifjúsági felügyelő végzettséget. Az otthon közelében egy újabb albérletbe költöztünk.

A szakmámnak köszönhetően mostanra  a  gyes mellett 4 órában dolgozom az anyaotthonban gondozóként, amelyben valaha én voltam a kliens és bentlakó. Jelenleg szolgálati lakásban lakom az öcsémmel, férjemmel és a gyermekeimmel. Férjem a szalagmunkás cégnél felmondott, és Németországban vállalt munkát. A  családommal időnként látogatjuk a helyi adventista gyülekezetet, melyben megtaláltam a barátaimat, munkatársaimat és a bővebb családomat. Nagyon hálás vagyok mindezért. Köszönöm! (Szabó Judit gyermekfelügyelő)

 

Kereső Jánosné

Keresőné Szilvia édesanya és gyermekei: az akkor négyéves Melissza, a hároméves Balázs 2013-ban kerültek a Reménység Családok Átmeneti Otthonába. Előtte egymás után két másik befogadóhely biztosított lakhatást a család számára. Korábban a gyermekek édesapja italozó, agresszív magatartásával rettegésben tartotta családját, ezért Szilvia önként vállalta az intézményi életet. Az anyuka gyermekként is nehéz körülmények között élt, és családját illetően sem számíthatott támaszra.

Az édesanya ideérkezésükkor várandós volt harmadik gyermekével, Karinával, aki egészséges babaként, 2014 elején jött a világra. Melissza és Balázs korábban is jártak óvodába. A Reménység Családok Átmeneti Otthona környezetét és a helyi óvodát hamar megszokták. Az édesanya igyekezett jól ellátni gyermekeit. A gyerekek viszont gyakran szófogadatlanul viszonyultak hozzá. Ilyen esetekben Szilvia türelmetlenné vált, és kiabált velük. Eleinte hivatalos ügyeinek intézésében is sok segítséget igényelt. Előfordult, hogy nem győződött meg arról, mi történt pontosan, és igazságtalannak tartotta munkatársi közösségünk néhány beavatkozását.

Az intézményünkben eltöltött idő során azonban egyre jobban kezdte értékelni az itt megtapasztalt jóakaratot és szakmai segítséget. Sokat fejlődött, és ez által gyermekei is, személyisége kibontakoztatásában. Hivatalos ügyeinek intézésében egyre nagyobb magabiztossággal járt el. Nevelési, emberi tanácsainkra alapvetően kezdettől fogva nyitott volt, lassanként egyre jobban alkalmazta a magával hozott és a nálunk elsajátított módszereket. Mivel Szilvi egy szerencsésen nyitott természetű fiatal hölgy, könnyen teremtett ismerősi és baráti kapcsolatokat a faluban. Itt találtak egymásra a párjával, akivel jelenleg is együtt élnek. Szilvia továbbra is szépen gondoskodik gyermekeiről, rendszeresen járnak iskolába és óvodába, valamint ápolják korábbi társadalmi és ismerősi kapcsolataikat. Szívesen fogadják a látogatót akár munkatársaink személyében. Időnként ellátogatnak a Hetednapi Adventista Egyház Gyülekezetébe itt helyben, ahol különösen a gyerekek érzik jól magukat. A legnagyobb értéknek azt tekintjük, hogy a hányattatott múlt ellenére Szilvia alkalmassá vált az önálló életvezetésre és a család tagjai számára lehetővé vált az egészséges lelki növekedés. (Koppány Boglárka családgondozó)

 

 

Éves összesítés 2015

Tárgyidőszak: 2015. 01.01-12.31.
Egyidejű elhelyezés:  18-23 fő
Visszautasított jelentkezés: 28 család, 59 fő
Kihasználtság: 104,3 %
Összes ellátott: 38 fő, ebből felnőtt 12, gyermek: 26 fő.
Tárgyévben kilépő lakók benntöltött átlag ideje:

Beköltözések családgondozásból: 5 család - 83 %
Beköltözések átmeneti otthonból: 1 család - 17 %

Kiköltözések albérletbe: 8 fő
Kiköltözések saját házba / családtagokhoz: 11 fő
Kiköltözések átmeneti otthonba: 0 fő
Kiköltözés szakellátásba vétel: 1 fő

Kiköltözés fegyelmi okok miatt: 1 család = 5 fő
Szóbeli faliújságos figyelmeztetések száma: 14.
Írásbeli figyelmeztetések száma: 7.

Faliújságon közzétett elismerések, dicséretek száma: 35.

Az alábbi foglalkozásik a személyes tanácsadóson túli szervezett csoportfoglalkozások.
Stábgyűlések száma: 45.
Lakóközösségi értekezletek száma: 38.
Bibliai foglalkozás: 33.
Erkölcsfoglalkozás: 31.
Filmklubok száma: 46.
Játék-, kézműves- és sportfoglalkozás: 44.
Gyermeknevelési csoport: 5.
Élettörténet, önismeret csoport: 4.
Vendéglátás csoport: 6.
Munkaügy, kertészet (saját kert) csoport: 32.
Ügyintézés csoport: 2.
Pénzkezelési csoport: 3.
Integrált gyermektáborok száma: 4, részvevő gyerekek 14 fő.

Szakmai gyakorlaton résztvevők száma: 3 fő.
Szakmai ellenőrzések:

 1. Magyar Államkincstár
 2. Somogy Megyei Kormányhivatal iü, Szoc és Gyámhivatala
 3. ÁNTSZ szakhatóság
 4. Módszertani ellenőrzés
 5. Fenntartói ellenőrzés

Látogatott társintézmények, tapasztalatcserék:

 1. Pécs,Vadvirág Családok Átmeneti Otthona
 2. Veszprém, Gyermekjóléti Központ és Családok átmeneti Otthona
 3. Marcali, Gyermekvédelmi Központ szakellátásos Átmeneti Otthona

MUNKAÜGY

Gondozási munkanapok száma a szomszédos idősek otthonában: 250 nap.
Kertészeti termények mennyisége

 1. 120 kg burgonya
 2. 20 kg hagyma
 3. 120 cső csemegekukorica
 4. 30 kg paradicsom
 5. 4 kg paprika
 6. leveszöldség...

Támogatott munkahelyen (idősek otthona) munkát vállalók a 12 főből: 2 fő. 17 %
Közmunkaprogramban foglalkoztatottak száma: 1 fő. 8%
Idénymunkát vállalók száma: 2 fő. 17 %
Munkaerőpiaci alkalmazásban részvevő családfenntartók a 12 főből: 3 fő. 25 %
Gyesen levő anyukák száma 12 főből: 4 fő. 33 %
Munkanélküliek száma: 0 fő -

Vissza a tartalomhoz

 

Éves összesítés 2014

Tárgyidőszak: 2014. 01.01-12.31.
Egyidejű elhelyezés:  18-23 fő
Visszautasított jelentkezés: 30 család, 81 fő
Kihasználtság: 101,23 %
Összes ellátott: 47 fő, ebből felnőtt 17, gyermek: 30 fő.
Tárgyévben kilépő lakók benntöltött átlag ideje:

Beköltözések családgondozásból: 5 család - 72 %
Beköltözések átmeneti otthonból: 2 család - 28 %

Kiköltözések albérletbe: 5 fő
Kiköltözések saját házba / családtagokhoz: 22 fő
Kiköltözések átmeneti otthonba: 3 fő
Kiköltözés szakellátásba vétel: 1 fő

Kiköltözés fegyelmi okok miatt: 1 család = 3 fő
Szóbeli faliújságos figyelmeztetések száma: 13.
Írásbeli figyelmeztetések száma: 9.

Faliújságon közzétett elismerések, dicséretek száma: 21.

Az alábbi foglalkozásik a személyes tanácsadóson túli szervezett csoportfoglalkozások.
Stábgyűlések száma: 44.
Lakóközösségi értekezletek száma: 39.
Bibliai foglalkozás: 34.
Erkölcsfoglalkozás: 30.
Filmklubok száma: 48.
Játék-, kézműves- és sportfoglalkozás: 40.
Gyermeknevelési csoport: 4.
Élettörténet, önismeret csoport: 5.
Munkaügy, kertészet (saját kert) csoport: 28.
Lovas foglalkozás: 17 alkalom
Ügyintézés csoport: 3.
Pénzkezelési csoport: 4.
Integrált gyermektáborok száma: 3, részvevő gyerekek 17 fő.

Szakmai gyakorlaton résztvevők száma: 3 fő.
Szakmai ellenőrzések:

 1. ÁNTSZ szakhatóság
 2. Fenntartói ellenőrzés

Látogatott társintézmények, tapasztalatcserék:

 1. Kaposvár - Borostyánvirág Családok Átmeneti Otthona
 2. Nagyatád - Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona
 3. Segítő Kezek Alapítvány Ajkai Átmeneti Otthon
 4. Segítő Kezek Alapítvány Padragkúti Átmeneti Otthon

MUNKAÜGY

Gondozási munkanapok száma a szomszédos idősek otthonában: 250 nap.
Kertészeti termények mennyisége

 1. 100 kg burgonya
 2. 15 kg hagyma
 3. 30 kg paradicsom
 4. 5 kg paprika
 5. 20 fej karfiol
 6. 20 fej kelkáposzta
 7. leveszöldség...

Támogatott (idősek otthona) munkahelyen munkát vállalók a 17 főből: 2 fő.
Közmunkaprogramban foglalkoztatottak száma: 2 fő.
Idénymunkát vállalók száma: 3 fő.
Munkaerőpiaci alkalmazásban részvevő családfenntartók a 12 főből: 6 fő.
Gyesen levő anyukák száma 12 főből: 4 fő.

Vissza a tartalomhoz

 

Éves összesítés 2013

Tárgyidőszak: 2013. 01.01-12.31.
Egyidejű elhelyezés:  18-23 fő
Visszautasított jelentkezés: -- család, -- fő
Kihasználtság: --- %
Összes ellátott: -- fő, ebből felnőtt -, gyermek: -- fő.
Tárgyévben kilépő lakók benntöltött átlag ideje:

Beköltözések családgondozásból: - család - -- %
Beköltözések átmeneti otthonból: - család - -- %

Kiköltözések albérletbe: - fő
Kiköltözések saját házba / családtagokhoz: -- fő
Kiköltözések átmeneti otthonba: - fő
Kiköltözés szakellátásba vétel: - fő

Kiköltözés fegyelmi okok miatt: - család = - fő
Szóbeli faliújságos figyelmeztetések száma: --.
Írásbeli figyelmeztetések száma: -.

Faliújságon közzétett elismerések, dicséretek száma: --.

Az alábbi foglalkozásik a személyes tanácsadóson túli szervezett csoportfoglalkozások.
Stábgyűlések száma: 44.
Lakóközösségi értekezletek száma: 36.
Egészségügyi foglalkozás: 2.
Erkölcsfoglalkozás: 31.
Filmklubok száma: 42.
Játék-, kézműves- és sportfoglalkozás: 48.
Gyermeknevelési csoport: 3.
Élettörténet, önismeret csoport: 8.
Erőforrás csoport: 6.
Személyiségfejlesztés csoport: 3.
Munkaügy, kertészet (saját kert) csoport: 2.
Ügyintézés csoport: 2.
Pénzkezelési csoport: 5.
Integrált gyermektáborok száma: 4, részvevő gyerekek 14 fő.

Szakmai gyakorlaton résztvevők száma: 3 fő.
Szakmai ellenőrzések:

 1. Magyar Államkincstár
 2. Somogy Megyei Kormányhivatal iü, Szoc és Gyámhivatala
 3. ÁNTSZ szakhatóság
 4. Módszertani ellenőrzés
 5. Fenntartói ellenőrzés

Látogatott társintézmények, tapasztalatcserék:

 1. Szegletkő Családok Átmeneti Otthona - Pápa

MUNKAÜGY

Támogatott munkahelyen (idősek otthona) munkát vállalók a 12 főből: 2 fő.
Közmunkaprogramban foglalkoztatottak száma: 1 fő.
Idénymunkát vállalók száma: 2 fő.
Munkaerőpiaci alkalmazásban részvevő családfenntartók a 12 főből: 3 fő.
Gyesen levő anyukák száma 12 főből: 4 fő.

Vissza a tartalomhoz

 

Éves összesítés 2012

Tárgyidőszak: 2012. 01.01-12.31.
Egyidejű elhelyezés:  18-23 fő
Visszautasított jelentkezés: -- család, -- fő
Kihasználtság: --- %
Összes ellátott: -- fő, ebből felnőtt -, gyermek: -- fő.
Tárgyévben kilépő lakók benntöltött átlag ideje:

Beköltözések családgondozásból: - család - -- %
Beköltözések átmeneti otthonból: - család - -- %

Kiköltözések albérletbe: - fő
Kiköltözések saját házba / családtagokhoz: -- fő
Kiköltözések átmeneti otthonba: - fő
Kiköltözés szakellátásba vétel: - fő

Kiköltözés fegyelmi okok miatt: - család = - fő
Szóbeli faliújságos figyelmeztetések száma: --.
Írásbeli figyelmeztetések száma: -.

Faliújságon közzétett elismerések, dicséretek száma: --.

Az alábbi foglalkozásik a személyes tanácsadóson túli szervezett csoportfoglalkozások.
Stábgyűlések száma: 49.
Lakóközösségi értekezletek száma: 45.
Egészségügyi: 1.
Erkölcsfoglalkozás: 30.
Filmklubok száma: 31.
Játék-, kézműves- és sportfoglalkozás: 46.
Gyermeknevelési csoport: 3.
Konyhaművészet: 2.
Vendéglátás csoport: 6.
Munkaügy, kertészet (saját kert) csoport: 32.
További személyiségfejlesztő csoport: 24.
Pénzkezelési csoport: 3.
Integrált gyermektáborok száma: 2, részvevő gyerekek 12 fő.

Szakmai gyakorlaton résztvevők száma: 3 fő.
Szakmai ellenőrzések:

 1. Magyar Államkincstár
 2. ÁNTSZ szakhatóság
 3. Módszertani ellenőrzés
 4. Fenntartói ellenőrzés

 

MUNKAÜGY

 

Támogatott munkahelyen (idősek otthona) munkát vállalók a 12 főből: 2 fő.
Közmunkaprogramban foglalkoztatottak száma: 1 fő.
Idénymunkát vállalók száma: 2 fő.
Munkaerőpiaci alkalmazásban részvevő családfenntartók a 12 főből: 3 fő.
Gyesen levő anyukák száma 12 főből: 4 fő.

Vissza a tartalomhoz

 

Éves összesítés 2011

Tárgyidőszak: 2011. 02.04-12.31.
Egyidejű elhelyezés:  18-23 fő
Visszautasított jelentkezés: -- család, -- fő
Kihasználtság: --- %
Összes ellátott: -- fő, ebből felnőtt -, gyermek: -- fő.
Tárgyévben kilépő lakók benntöltött átlag ideje:

Beköltözések családgondozásból: - család - -- %
Beköltözések átmeneti otthonból: - család - -- %

Kiköltözések albérletbe: - fő
Kiköltözések saját házba / családtagokhoz: -- fő
Kiköltözések átmeneti otthonba: - fő
Kiköltözés szakellátásba vétel: - fő

Kiköltözés fegyelmi okok miatt: - család = - fő
Szóbeli faliújságos figyelmeztetések száma: --.
Írásbeli figyelmeztetések száma: -.

Faliújságon közzétett elismerések, dicséretek száma: --.

Az alábbi foglalkozásik a személyes tanácsadóson túli szervezett csoportfoglalkozások.
Stábgyűlések száma: 47.
Lakóközösségi értekezletek száma: 72.
Bibliai gyermekfoglalkozás: 13.
Konyhaművészet: 2.
Filmklubok száma: 30.
Játék-, kézműves- és sportfoglalkozás: 33.
Gyermeknevelési csoport: 7.
Élettörténet, önismeret csoport: 22.
Egyéb személyiségfejlesztő csoport: 32.
Munkaügy, kertészet (saját kert) csoport: 32.
Ügyintézés csoport: 3.
Pénzkezelési csoport: 2.
Integrált gyermektáborok száma: 2, részvevő gyerekek 10 fő.

Szakmai gyakorlaton résztvevők száma: 1 fő.
Szakmai ellenőrzések:

 1. Magyar Államkincstár
 2. ÁNTSZ szakhatóság
 3. Fenntartói ellenőrzés

MUNKAÜGY

Közmunkaprogramban foglalkoztatottak száma: - fő.
Idénymunkát vállalók száma: - fő.
Munkaerőpiaci alkalmazásban részvevő családfenntartók a 12 főből: - fő.
Gyesen levő anyukák száma 12 főből: - fő.

Vissza a tartalomhoz